Sözel Bildiriler

Sözel bildiriler 5 dakikayı geçmeyecek şekilde MP4 formatında video dosyası olarak 18 Mayıs 2022 tarihine kadar sisteme yüklenecektir.
Videonuzu kaydetmek için ZOOM programını kullanabilirsiniz.
Bununla ilgili bilgilendirme tüm yazarlara sms veya mail yolu ile ulaştırılmıştır.
Herhangi sms veya mail alamamış ve henüz sözel bildiri sunum videosunu sisteme yüklememiş bildiri sahipleri kaan@motto.tc adresinden iletişime geçerek destek alabilirler.
Örnek MP4 sunum videosu için tıklayınız.
Sunum Kodu Başlık İsim
S-001 Postpartum anksiyete ölçeği’nin türkçe versiyonun geçerlilik ve güvenirliğinin incelenmesi Arzu Kul Uçtu
S-002 Afet koşullarında emzirmeyi etkileyen durumlar Asel Deniz Sözbilir
S-003 Emzirme desteğine erişim: telelaktasyon Asel Deniz Sözbilir
S-004 Emzirmede non-farmakolojik yöntemler Asel Deniz Sözbilir
S-005 Doğum sonu bebek beslenmesinde annelerin tercihleri Asiye Arısoy
S-006 Öğrenci Ebelerin Emzirmeye Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Aslı Eker
S-007 Sezaryen Sonrası Laktasyon Yönetim Modelinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Aslı Eker
S-008 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden Hizmet Alan Bebeklerin Başvuru Durumlarının Değerlendirilmesi Aydan Dündar
S-009 Kadınların gebelik döneminde yaşadıkları semptomlar ile prenatal bağlanma arasındaki ilişki Aylin Sariyüce Polat
S-010 Gebelerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Prenatal Emzirme Öz-Yeterlilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşe Daştan Yılmaz
S-011 Günümüzde Mama Kodu İhlallerinin Boyutu Ayşe Daştan Yılmaz
S-012 Covid-19 pandemisinde emziren anne olmak: olgu sunumu Ayşe İrem Gökçek
S-013 Emzirmenin Değerlendirilmesinde Sosyal Belirleyiciler EVRİM  ŞENKAL
S-014 Doğum sonu ilk 1 yıl içinde olan kadınların ilişki doyumu ve aile işlevinin emzirme öz yeterliliği ile ilişkisi Ayşe Nur Ataş
S-015 Doğum sonu dönemde annelerin emzirmeye ilişkin yaşadıkları sorunlar: Retrospektif bir analiz Ayşe Sonay Türkmen
S-016 Emzirme danışmanlığı alan 20 yaş altı annelerin genel özellikleri ve takip sonuçlarının değerlendirilmesi Ayşe Sonay Türkmen
S-017 Covid-19 Pandemisinin Annelerin Emzirme Durumuna Etkisi Ayşe Ünsal
S-018 Emzirme Döneminde Görülen Mastit ve Risk Faktörleri Ayşenur Durmuş
S-019 AFETLERDE EMZİRME Ayşenur Durmuş
S-020 COVID-19’a Bağlı Solunum Sıkıntısı ile Yoğun Bakımda Yatan Annelerin Bebeklerinde Beslenme Azime Bulut
S-021 Doğuma hazırlık eğitimi alan annelerin bebeklerinde sarılık, sepsis ve patolojik tartı kaybı sıklığının eğitim almayan annelerin bebekleri ile karşılaştırılması Berker Okay
S-022 İnstagramda Emzirme Danışmanı Profillerinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma Buse Alış
S-023 Fertilite tedavi desteği almak emzirme davranışlarını etkiler mi? : Bir sistematik inceleme Büşra Çap
S-024 Doğum eyleminde doğumhaneye geliş zamanının maternal ve neonatal sonuçları Büşra Demirci
S-025 Emziren Annelerin Teknoloji Tabanlı Emzirme Desteği Hakkında Düşünceleri, Beklentileri ve Kullanımını Etkileyen Faktörler Canan Aydın
S-026 Emzirme Danışmanlığı Eğitimi Alan ve Almayan Ebelik Öğrencilerinin Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Cansu Ağralı
S-027 The effect of the visitation restriction implied to the neonatal intensive care units due to the covid-19 pandemic on the breastfeeding status in the post-discharge period. Ceren Sultan Altay
S-028 İlk 6 Aya Kadar Sadece Anne Sütü Alımını Olumlu Etkileyen Faktörler Çiğdem Karakayali Ay
S-029 Emzirmeyi Desteklemede Motivasyonel Görüşme Çiğdem Karakayali Ay
S-030 Anne sütünün çocuk hastalarda akut bronşiolit seyrine etkisinin incelenmesi Deniz Yıldız
S-031 Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan annelerin çocuklarını anne sütünden ayırmaya yönelik kullandıkları geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaların incelenmesi Dilek Sarpkaya Güder
S-032 Emzirmede Sirkadyen Yansımalar Duygu Dokumaci
S-033 Emzirme danışmanlığında güncel yaklaşım: Akran danışmanlığı Ebru Solmaz
S-034 Emzirme ve SARS-CoV-2 aşıları: Maternal sonuçların incelenmesi Ebru Solmaz
S-035 Hipnoemzirme ve Çözüm Odaklı Yaklaşımın Annelerde Emzirme Motivasyonu ve Yetersiz Süt Algısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Elif Dağlı
S-036 Eş Şiddetinin Annelerin Emzirme Davranışına Etkisi Elif Dağlı
S-037 MEME BAŞI AĞRISININ VE ÇATLAĞININ ÖNLENMESİNDE VE TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİSEL YÖNTEMLER Elif Özdemir
S-038 Yenidoğan Yoğun Bakımda Takip Edilen Covid-19 Tanılı Bebeğin Beslenme Sürecinin Yönetimi: Olgu Sunumu Elif Yılmaz
S-039 EMZİRMEDE ETİK YAKLAŞIM VE MAMA KODU Emine Altıntaş
S-040 Covid-19 Pandemi Sürecinde Ten Tene Temas ve Kanguru Bakımı Uygulamaları Emine Serap Çağan
S-041 Emzirme ve Sirkadiyen Ritim Emine Temizkan Sekizler
S-042 Tek taraflı mastektomi operasyonu geçiren hastanın postpartum sürecinin Roy Adaptasyon Modeli’ne göre değerlendirilmesi: olgu sunumu Esra Altun
S-043 COVID-19 pandemisinde emzirme korkusunun emzirme motivasyonu ve tutumuna etkisi: prenatal emzirme eğitiminin postnatal sonuçları Esra Sabanci Baransel
S-044 Güncel Bilgiler Işığında Emzirme Destek Programları: Hemşire/ebenin Rolü Eylül İpek
S-045 COVİD-19 pandemi sürecinin emzirmeye etkisi Fadime Biçer Şahin
S-046 COVİD-19 Pandemi Sürecinde Emzirme ve Ebelik Bakımı Fadime Biçer Şahin
S-047 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimi annelerin emzirme danışmanlığı konusundaki bilgi ve tecrübelerinin değerlendirilmesi Fatma Beşiroğlu Çetin
S-048 Kadınlar Kolostrum Hakkında Ne Biliyor?: Nitel Bir Araştırma Fatma Nilüfer Topkara
S-049 Zorlu Emzirme Sürecinde Metabolik Hastalığa Sahip Anne Olmak Fehime Erdem
S-050 EBELERİN RELAKTASYONA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNE EĞİTİMİN ETKİSİ Ferhan Şahin
S-051 Biyolojik Beslenme Tekniği ve Ebelik Uygulamaları Funda Çınar Say
S-052 Evlat edinen anne: “Emzirmek istiyorum”: Olgu sunumu Gonca Keskindemirci
S-053 COVID-19 korkusunun emzirme sürecindeki annelerin emzirme şekline ve emzirme öz-yeterlilik algısına etkisi Gülşah Aksu
S-054 ANNE SÜTÜNÜN EPİGENETİK ETKİLERİ Hatice Gül Öztaş
S-055 MEDYADA YER ALAN EMZİRME İLE İLGİLİ HABERLERİN ANALİZİ Hülya Şeker Yıkmaz
S-056 Primipar Gebelerin Emzirme Özyeterlilikleri ve Doğum Korkusu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi İlknur Gökşin
S-057 ANNELERİN TANDEM EMZİRME DENEYİMLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA İlknur Münevver Gönenç
S-058 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Sütü Alma Sürelerinin İncelenmesi İlknur Ucuz
S-059 Doğum yapan gebelere verilen emzirme önerilerinin emzirme davranışı üzerine olan etkisi İsa Kaplan
S-060 Güncel emzirme danışmanlığı: sanal emzirme desteği Kardelen Bilgi
S-061 Sağlam çocuk ve genel pediatri polikliniğine başvuran 24-60 ay arası çocukların annelerinin anne sütü emzirme tutumlarının değerlendirilmesi Meliha Sevim
S-062 Yapay zekanın emzirme ile ilgili araştırmalarda kullanılması Melike Tunca
S-063 Ebelik öğrencilerinin mezuniyet öncesi emzirme konusundaki bilgi ve deneyimleri Meltem Uğurlu
S-064 Görme engellı̇ annelerde emzı̇rme deneyı̇mlerı̇: nı̇tel bı̇r araştırma Merve Can
S-065 Yenidoğanlarda anne sütü kokusunun kullanımına yönelik lisansüstü hemşirelik tezlerinin incelenmesi Merve Çil
S-066 Emziren Annelerde Bel Ağrısı Metin Çelik
S-067 Anne sütü ve anne eğitimi Mine Akben
S-068 Annenin emzirme gücünün artırılması ile ilgili yaklaşımlar ve uygulamalar Mine Akben
S-069 Sağlıklı Anne ve Bebeklerde Emzirmenin Kısa Öz Yeterlilik Ölçeği İle IBFAT Ve Bristol Emzirme Değerlendirme Ölçekleri İle Değerlendirilmesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu
S-070 Hemşirelik öğrencilerinin anne sütü sağılması ve saklanması konusundaki bilgi düzeyleri Mürşide Zengin
S-071 Prenatal dönemde hipnoemzirme eğitimi alan annelerin emzirme deneyimleri: kalitatif araştırma Naz Sergek
S-072 Gebelerin ilaç kullanım nedenleri ve etkileyen faktörler Nazan Tayar
S-073 GÜÇ KOŞULLARDA EMZİRME: MAHKUM KADINLAR Neslihan Yilmaz Sezer
S-074 Emziren Kadınlarda Sosyal Destek Algısının Emzirme Öz-Yeterliliğine Etkisi Nurcan Çelik Odabaşı
S-075 Bebek dostu hastane politikalarının uygulandığı bir merkezde doğan bebeklerin ilk iki yaştaki emzirme oranları Ömer Akçağil
S-076 COVID-19 pozitif bebeği olan annenin emzirme sürecinin Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’ne göre desteklenmesi: olgu sunumu Ömür Aktaş
S-077 Kanguru bakımının emzirme üzerine etkisi: Lisansüstü tezlere yönelik sistematik bir derleme Özge Şiir Dağlar
S-078 COVID-19 pandemisi döneminde 0-2 yaş çocuğu olan kadınların emzirme durumları Özlem Aşcı
S-079 Emzirmeyi Sonlandırma Deneyimleri: En az 20 Ay Emziren Akademisyen Annelerle Nitel Bir Çalışma Özlem Demirel Bozkurt
S-080 EMZİRMEYİ SONLANDIRMA SÜRECİ NASIL YÖNETİLMELİDİR? Özlem Demirel Bozkurt
S-081 Annelerin doğum algısı ile emzirme başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi Reyyan Gürel
S-082 Bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelere Dennis’in emzirme öz-yeterlilik kuramına göre yapılan hemşirelik bakımının emzirme öz-yeterlilik ve anksiyeteye etkisi Reyyan Gürel
S-083 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Emzirmeye Etkisi: Bir Literatür İncelemesi Rumeysa Taşkin
S-084 TRAVMATİK DOĞUM DENEYİMİNİN EMZİRME ÜZERİNE ETKİSİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ Ruveyde Aydin
S-085 EMZİRME İLE İLGİLİ TARİHSEL GÖRÜŞLER VE UYGULAMALAR Saliha Agamberdi
S-086 ÇOCUK PALYATİF BAKIMDA EMZİRME UYGULAMALARI-TRAKEOSTOMİ ANNE SÜTÜNÜ KESME NEDENİ DEĞİLDİR Şanlıay Şahin
S-087 24-48 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Emzirmeyi Bırakmak İçin Uyguladıkları Yöntemler Seçil Köken Durgun
S-088 Az bilinen bir konu ”Emzirmekten tiksinme ve ajitasyon”: olgu sunumu Seda Serhatlıoğlu
S-089 Annelerin süt yetersizliği algısı ile emzirme başarısı arasındaki ilişki Seda Temel
S-090 Otuz İki Haftanın Altında Doğan Preterm Bebeklerde Beslenme Şekli ve Kilo Alımı ile Ekstrauterin Büyüme Geriliği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Selma Türkmen
S-091 Emzirme İlişkili Meme Başı Ağrısında Hatırla: Olgularla Vazospazm Serap Sapmaz
S-092 Emziren annelerde akupresür ve akupunktur kullanımının anne sütü miktarı üzerine etkisi: Sistematik derleme Sevda Korkut Öksüz
S-093 Mama kodu ihlalleri: Doktor annelerin deneyimi Şeyma Karatekin
S-094 Natal Diş İle Doğan Yenidoğanın Biberonla Beslenmesi ve Sonrasında Tamamen Memeye Dönüş Olgusu Sıla Ataş
S-095 Babaların Emzirme Sürecine Katılımı ve Etkileyen Faktörler Sinem Atabey Cızzak
S-096 Anne Dostu Olan ve Olmayan Hastane Uygulamalarının Obstetrik Sonuçları Sinem Bahar
S-097 NON-STRES TEST UYGULAMASI SIRASINDA GEBELERİN ANKSİYETE VE KONFOR DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Sinem Dügeroğlu
S-098 Afetlerde Sağlık Bakanlığı Destekli Süt Annelik Şule Su
S-099 Emzirme Sürecinde Anneye Uygulanan Nonfarmakolojik Yöntemlerin İncelenmesi Sümbül Dinçer
S-100 Emzirme başarısını yükseltmek için yeni bir yaklaşım: bebek kontrollü emzirme Sümeyra Damsarsan
S-101 Emzirme Sürecinde Paternal Desteğin Önemi Sümeyra Kansu
S-102 Emzirme eğitimi ve emzirme desteğine yönelik teknolojiye dayalı müdahaleler Sümeyye Bakır
S-103 Preterm Bebeğe Sahip Annelerin Anne Sütü Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması Suzan Güngör Çalışkan
S-104 Tandem emzirme ve ebenin rolü Suzi Özdemir
S-105 Emzirmenin gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsiye etkisi Suzi Özdemir
S-106 Kadınların anne sütü ve emzirme hakkında bilgi düzeyleri ve tutumları Tansu Gözütok
S-107 Annelerin toplumsal alanda emzirme ile ilgili görüş ve uygulamaları Tuğba Dündar
S-108 Parmakla besleme yöntemi: olgu sunumu Tunahan Abalı
S-109 Çocukluk Çağı Obezitesinde Anne Sütünün Koruyucu Etkisine Örnek Olabilecek Nadir Bir Olgu Uğur Ufuk Işın
S-110 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN TABURCU OLAN HASTALARIN EMZİRME ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ VE LATCH EMZİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN KORELASYONU Ümit Ayşe Tandırcıoğlu
S-111 Aktif doğum eylemi sırasında total rahim sarkması Veysel Toprak
S-112 KONTROLLÜ OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON TEDAVİLERİ SONUCU GELİŞEN ÇOĞUL GEBELİKLERDE MULTİFETAL REDÜKSİYONLARDA OBSTETRİK SONUÇLAR Veysel Toprak
S-113 Sütten Kesme Yöntemleri ve Geleneksel Uygulamalar Yasemin Dinçel
S-114 Doğum Şeklinin Emzirme Adaptasyonuna Etkisinin Belirlenmesi Yasemin Dinçel
S-115 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİREYSEL YENİKÇİLİK DAVRANIŞLARININ EMZİREN ANNELERİN EMZİRME ÖZYETERLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yasemin İpek Ayseli
S-116 Nomofobi ve emzirme Simge Öztürk
S-117 Doğum sonu dönemde sosyal desteğin emzirmeye etkisi Zeynep Bal
S-118 Meme Kanseri Sonrasında Emzirme: Emzirmenin Uygulanabilirliği, Güvenilirliği ve Kadınların Yaşadıkları Zorluklar Fatma Nilüfer Topkara
S-119 Türkiye’de Emzirmeyle İlgili Yapılan Hemşirelik Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi Yeter Durgun Ozan
S-120 Annelerin kişilik özelliklerinin emzirmeyi başlatma ve sürdürmesi ile ilişkisi: Bir literatür incelemesi Feyza Aktaş Reyhan
S-121 Emziren Astım Hastalarının Tedaviye Uyumlarının Değerlendirilmesi Sinem Berik Safçi
S-122 Covid 19 tanısı alan bebeği olan annenin Roy adaptasyon kuramına göre bakımı: Olgu sunumu Ebru İnan Kırmızıgül
S-123 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Emzirmenin Durumu Dilek Sarpkaya Güder
S-124 Annelerin Emzirmeyi Bırakmasını Etkileyen Faktörler Zeynep Bal
S-125 BİYOLOJİK BESLEMENİN ERKEN DÖNEM EMZİRME SORUNLARINA ETKİSİ Hatice Gül Öztaş
S-126 Türk ve Mülteci Çocuklarda D Vitamini Eksikliği Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi Mahmut Caner Us
S-127 Kültürel Bağlamda Emzirme Davranışı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi Elif Yılmaz
S-128 Emzirme ve eş desteği Sümeyye Bakır
S-129 PREMATÜRE BEBEKLERDE EMZİRME Nurten Özçalkap
S-130 EMZİRME VE MİKROBİYATA Nurten Özçalkap
S-131 Yenidoğan için Mucizevi Sinyal; Anne Sütü Kokusu Büşra Kaynar
S-132 Yarık dudak/damak defekti olan bebeğin bakımında emzirme danışmanlığının önemi: geleneksel derleme Merve Çil
S-133 Ebelik 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Emzirme Kongresine Karşı Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Emine Yıldırım
S-134 Ölü doğum veya bebek kaybından sonra laktasyon Rojjin Mamuk
S-135 COVID-19 enfeksiyonunun anne sütü, emzirme öz yeterliliği ve anne bebek bağlanmasına etkileri: derleme çalışma Leyla Yirci
S-136 Doğum sonu dönemde annelerin mamaya erken başlama nedenleri: Retrospektif inceleme Asiye Arısoy
S-137 Emzik Kullanımının Postpartum İlk 6 Ay Tam Emzirme Üzerine Etkisi Sümeyra Damsarsan
S-138 Pandemi sürecinde maternal obsesif kompülsif bozukluğun emzirme üzerine etkisi Seda Serhatlıoğlu
S-139 Emzirmenin Desteklenmesinde Online Emzirme Danışmanlığının Etkisi Kübra Özcoşkun
S-140 Emzirmede Kültürel Uygulamalar Kübra Özcoşkun
S-141 Bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde En Sık Karşılaşılan Emzirme Problemleri Yağmur Erişen
S-142 Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli’ne Göre Emzirme Sürecinin Desteklenmesi: Üç Olgu Sunumu Hatice Kübra Yurdakul
S-143 Doğum sonrası yoğun bakımda yatan hastanın emzirme sürecinin desteklenmesi: Olgu Sunumu Hacer Arı
S-144 Relaktasyon ve Ebelik Zeynep Seyyide Kaya
S-145 Pediatri ve Kadın Doğum Alanlarında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Anne Sütü ve Emzirme Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Banu Pınarbaşı
S-146 ANNE SÜTÜ TERAPİSİ Rumeysa Taşkin
S-147 COVID-19 Salgın Sürecinde Emzirme’nin Önemi ve Yönetimi Dilek Göynük