Bilimsel Program

2. ULUSLARARASI TEMAS DERNEĞİ EMZİRME GERÇEĞİ KONGRESİ

20 MAYIS 2022

08:30-09:00
Açılış Konuşmaları
09:00-10:00
1.Oturum: Dünyada ve Ülkemizde Emzirme Gerçeği
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydan Biri, Prof. Dr. Gülbin Gökçay, Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik
09:00-09:20
Global Overview of Breastfeeding, Goals and Solutions
Monica Zıkusooka
09:20-09:40
Emzirmeye Ulusal Bakış Hedefler ve Çözüm Önerileri
Dr. Başak Tezel
09:40-10:00
Creating a Warm Chain of Support for Breastfeeding
Dr.Amal Omer-Salim
World Alliance for Breastfeeding
10:00-10:10
Ara
10:10-11:30
2.Oturum: Anne Sütünde Şaşırtıcı Yeni Keşifler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Prof. Dr. Serkan Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel
10:10-10:30
Biyolojik reaktör memeler
(Mikrobiyota, Kök Hücre, Micro RNA, Büyüme Faktörleri, Hormonlar)
Prof. Dr.  İbrahim Murat Hirfanoğlu
10:30-10:50
Anne Sütünden Alınan İmmünolojik Dersler, Kök Hücre, Süt Mikrobiyatası
Prof. Dr. Meltem Yalınay
10:50-11:10
Kronütrisyon
Dr. Ebru Temizsoy
11:10-11:30
Emzirme ve Uyku Mitleri
Uzm. Dr. Yasemen Canöz Karaca
11:30-12:30
3.Oturum: Emzirmede Yeni Yaklaşımlar ve Destek Kaynaklar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zehra Gölbaşı, Prof. Dr. Ayşe Semra Demirakça, Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir
11:30-11:50
Temas Derneği İleri Danışmanlık Becerileri ve Mentorluk
Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik
11:50-12:10
Aktif Laktivistler, Sivil Toplumun Gücü
Öğr. Gör. Sinem Ceylan
12:10-12:30
Current approaches in the change of culture and practices in breastfeeding 
Prof.Dr. Patricia Leahy-Warren
12:30-13:30
Öğle Yemeği
13:30-14:50
4.Oturum: Perinatal Mental Sağlık
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Emine Öksüz, Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı, Dr. Öğr. Üy. Tuğba Yılmaz Esencan
13:30-13:50
Emzirme Süreçlerinde İyilik Halinin Sürdürülmesi
Doç. Dr. Gözde Gökçe İsbir
13:50-14:10
Aile Bağlanması ve Emzirme
Doç. Dr. İlknur Ucuz
14:10-14:30
Kişilik, Ebeveynlik Stilleri ve Emzirme Deneyimleri
Doç. Dr. İlknur M. Gönenç
14:30-14:50 Perinatal Mental Health Problems and Breastfeeding
Prof. Dr. Sandra Nakić Radoš
14:50-15:00
Ara
15:00-16:00
5.Oturum: Güç Koşullarda Emzirme Danışmanlığı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lale Taşkın, Prof. Dr. Gülten Güvenç, Doç. Dr. Dilek Dülger
15:00-15:20
Breastfeeding among Disabled Women
Myrto Χρονάκη
15:20-15:40
Pandemide Emzirme
Prof. Dr. Nalan Karabayır
15:40-16:00
Savaş ve Afet Döneminde Emzirme 
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Özşahin
16:00-16:10
Ara
16:10-17:30
6.Oturum:Thinking Healthy-Sağlıklı Düşünmek Emzirmenin Psiko-Sosyo-Kültürel Yönü
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer Tezel,  Prof. Dr. Ahmet Ergin, Dr. Öğrt. Gör. Şenay Türe
16:10-16:30
Thinking Health in the World
Prof. Dr. Atıf Rahman
16:30-16:50
Türkiye’de Sağlıklı Düşünmek
Prof. Dr. Perran Boran
16:50-17:10
Travmatik Yaşam Deneyimlerinin Emzirmeye Etkisi (Aile İçi Şiddetin Emzirmeye Etkisi)
Prof. Dr. Betül Ulukol
17:10-17:30
Rekrasyon, Emzirme ve Hayatın İçinde Kadın
Prof. Dr. Faik Ardahan

21 MAYIS 2022

09:00-10:20
7.Oturum: Emzirmeye Güncel Bakış ve Teknoloji
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Betül Ulukol, Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Yılmaz
09:00-09:20
Emzirme ve bağlanmada teknolojinin kullanımı
Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya
09:20-09:40
Yükselen Trend Sanal Emzirme Desteği (Tele Laktasyon)
Öğr. Gör. Şeyma Kilci Erciyas
09:40-10:00
Ebeveynlerin Güvenli Sosyal Medya Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Betül Orhan Kılıç
10:00-10:20
Türkiye’de Sosyal Medyada Emzirmeye Yönelim ve Etkileşim
Ebe Sevilay Özbir
10:20-10:30
Ara
10:30-11:30
8.Oturum: Emzirme Danışmanlığında Kavramlar
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Rauf Melekoğlu, Doç. Dr. Sena Kaplan, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Ünver
10:30-10:50
Emzirmeye bireysel yaklaşım;  Kime Ne zaman? Ne Kadar? Nasıl?
Doç. Dr. Nazan Çalbayram
10:50-11:10
IBCLC  Yolculuğu
Uzm. Hemşire Nazlı Pehlivan
11:10-11:30
Emzirme Danışmanlığında Multidisipliner Yaklaşımlar
Dr. Selma Aydın Felek
11:30-12:30
9.Oturum: Emzirme ve Etik
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan, Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel, Uzm. Dr. Müjdegül KARACA
11:30-11:50
Emzirmede Etik Yaklaşım (DANIŞAN VE DANIŞMAN AÇISINDAN)
Prof. Dr. Sevgi Özsoy
11:50-12:10
Kadın Emzirmek İstemezse?
Emel Gökçen
Sosyal Hizmet Uzmanı/Kadın Çalışmaları Bilim Uzmanı
12:10-12:30
Cinsellik, Beden İmajı ve Emzirme
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Yılmaz Sezer
12:30-13:30
Öğle Yemeği
13:30-14:50
10.Oturum: Mama Kodu
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Muhammet Bulut, Dr. Bahar Kural, Uzm. Hemşire Melek Kılıç
13:30-13:50
What You Need to Know About the  International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes
Dr. Ghada Shayed
13:50-14:10
Mama Kodu Uygulamalarındaki Güncel Durum
Dr. Mehmet Ali Torunoğlu
14:10-14:30
Sosyal Medya ve Mama Kodu
Doç. Dr. Tomris Cesuroğlu
14:30-14:50
Mama Pazarlama Stratejileri
Uzm. Dr. Selen Şimşek Pervane
14:50-15:00
Ara
15:00-17:20
11.Oturum: Kıtalararası Emzirme Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Uzm. Dr. Esen Dönmezer, Dr. Öğr. Üyesi Müge Seval
15:00-15:20
Emzirmede Kültüre Duyarlı Yaklaşım
Dr. Öğr.Üy. Sevil Güner
15:20-15:40
The cultural approach to breastfeeding in New Zealand
Jane Cartwright
15:40-16:00
The cultural approach to breastfeeding in Africa and the USA
Dr. Tegemea Mwalingo
16:00-16:20
KKTC''de Emzirme Danışmanlığı
Dr. Emine Özlüses
16:20-16:40
"News from BFHI Network"
Dr. Marıa-Teresa  Hernandez-Aguilar (BFHI Network Chair)
16:40-17:00 Avrupa ülkelerinde emzirmede kültüre duyarlı yaklaşımlar
Seda Serhatlıoğlu
17:00-17:20 Cultural Approach to Breastfeeding in Iran
Prof Khadigeh Mirzaii Najmabadi (Mashhad Medical Science University Nursing and Midwifery School  Deprtement)

22 MAYIS 2022

09:00-10:20
12.Oturum: Emzirmede Sık Karşılaşılan Sorunlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Uzm. Dr. Uğur Ufuk Işın, Uzm. Dr. Yasemen Canöz Karaca
09:00-09:20
Besin Alerjileri ve Anne Sütü İle Beslenme
Prof. Dr. Sinan Sarı
09:20-09:40
Anne Sütü İle Beslenen Bebeklerde Tamamlayıcı Beslenme ve BLW
Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu  
09:40-10:00
Özel Durumlarda Beslenme
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Melekoğlu
10:00-10:20
Emzirmede Yapısal Engeller (Dil, dudak bağı, yarık damak dudak, meme sorunları)
Prof. Dr. Figen Özgür Bülbül  
10:20-10:30
Ara
10:30-11:30
13.Oturum: Emzirme ve Farmakoloji
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nesrin Şenbil, Prof. Dr. Elif Gürsoy, Doç. Dr. Meltem Akçaboy
10:30-10:50
Anestezinin Emzirme Üzerine Etkisi
Uzm. Dr. Leman Acun Delen 
10:50-11:10
Farmakoloji ve Emzirme
Uzm. Dr. Ümran Karabulut Doğan 
11:10-11:30
Emzirmede Non-farmakolojik Yöntemler
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Altıparmak
11:30-12:30
14. Oturum: Emzirmede Zor Vakalar
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gözde Gökçe İşbir , Dr Öğretim Üyesi Esra Güney , Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Nazlı Aker
11:30-12:30
Uzm. Ebe Nebibe CAN, Ebe Naz Sergek, Uzm. Ebe Yıldız Uğurer
Emzirmede Zor Vakalar Tartışmaları (3 Vaka)
12:30-13:30
Öğle Yemeği
13:30-15:00
15. Oturum: Aklımda Deli Sorular Paneli
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan, Doç. Dr. Tuba Uçar, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Ekşioğlu
13:30-14:00
Nasıl Temas Ailem Olduk?
Emzirmede Etik, Bireysel ve Multidisipliner Olabilmek
Uzm. Hemşire Melek Kılıç
14:00-14:30 Emzirme Danışmanlığının ABC'si
Dr.  Emine Özlüses
14:30-15:00
Aklımda Deli Sorular, Emzirme Danışmanlığının ABC si
Merve Yener
Gülşah Ateş
Ayşen Oğuzhan
Rügzan Şenyıldız
Özlem Gürses
Dilek Çakmak Top
Dilek Burbut
Emine Akçin
Songül Ünal
Ebru Kaya
Ayşegül Kurt
15:00-16:00
Sözel Bildiri Özel Oturumu
Oturum Başkanları: Prof Dr. Betül Ulukol, Prof.Dr. Nalan Karabayır, Prof Dr. Sevgi Özsoy 
15:00-15:15 Sezaryen Sonrası Laktasyon Yönetim Modelinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Aslı Eker
15:15-15:30 Annelerin Tandem Emzirme Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma
Menekşe Nazlı Aker
15:30-15:45 Hipnoemzirme ve Çözüm Odaklı Yaklaşımın Annelerde Emzirme Motivasyonu ve Yetersiz Süt Algısına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Elif Dağlı
15:45-16:00 Görme engellı̇ annelerde emzı̇rme deneyı̇mlerı̇: nı̇tel bı̇r araştırma
Merve Can
16:00-17:00
ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik Tarihi 
20-22 Mayıs 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
09 Mayıs 2022
 
Erken Kayıt Son Tarih
04 MART 2022
 
Davet Yazısı için TIKLAYINIZ 
(Yıldızlı kısma adınızı yazarak pdf dosyası halinde kaydedebilirsiniz.)
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
www.motto.tc