Bildiri Gönderimi

Kongre Bildiri Kitabı İçin Tıklayınız

SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ

 

Kongremiz Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır...

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR. 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden yapılacaktır. Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bildiri Özeti 300 kelime ile sınırlıdır...

Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.

Gönderilen özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulu’nca karar verilecektir.

Bildiri değerlendirmeleri ve kabul edilmesi aşamasından sonra, e-poster için bu sayfadan şablon yayınlanacak ve posterlerin şablona göre istenecektir.
 

BİLDİRİ BASIMI VE YAYIMLANMASI

Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.

Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

Bildiri Gönderimi

Bildiri özetleri, bildiri sistemi üzerinden Tükçe ya da İngilizce dilinde kabul edilecektir. Kongreye “Sözlü” ve “Poster” bildiriler kabul edilecektir. Sözel sunulacak bildiriler  özet olarak gönderilebilir. Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır. Kongrede sunulacak bildiriler bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Yazarlar tarafından gönderilen bildiriler bilimsel kurul tarafından değerlendrilecektir.  Bildiriler yazar tarafından düzenlenen son şekli ile aynı şekilde Bildiri Özet Kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. Bildiri sunumu yapacak katılımcının kongreye kayıtlı olması zorunludur.  Bir yazar en fazla 2 bildiri için kongreye kayıt olabilir. Kayıt yaptıran katılımcılar ek ücret (100 TL) ödemek kaydıyla bir bildiri daha sunabilir.

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İs İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.

         Örn: Ayşe Korkmaz

 1. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

         Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Ankara

 1. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 2. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

           Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

 1. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 2. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 3. Özette referans verilmemelidir.
 4. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı ve kurum bilgileri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 5. Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 adet olmalıdır.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Sözlü Bildiri Kriterleri

 • Sözel bildiriler 5 dakikayı geçmeyecek şekilde MP4 formatında video dosyası olarak sisteme yüklenecektir.
 • Bildiri sunumları kendi oturum saatlerinde, gönderdiğiniz kayıtlardan arka arkaya sunulacaktır, oturum sonunda tüm bildiri sahipleri canlı yayına alınarak soru-cevap yapılacaktır.
 • Etkinlik tarihinden 1-2 gün önce size canlı yayın ZOOM linki gönderilecektir.

E-Poster Bildiri Kriterleri

Kongremizde posterler elektronik ortamda sergilenecektir. Elektronik posterinizi aşağıdaki hususları dikkate alarak hazırlayınız;

 • Poster hazırlamak için Microsoft Power Point® programını ya da  Google Slaytlar programını kullanabilirsiniz.
 • Posterler yalnızca 1 slayt olarak ‘‘Geniş Ekran’’ (wide screen) olarak bilinen 16:9 boyutunda hazırlanmalıdır. 
 • Hazırlanan posterin arka fonunda kullanılacak görselin 1920x1080 piksel boyutta olması önerilmektedir.
 • Poster giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve kaynaklardan bölümlerinden oluşmalıdır. Bunlara ek olarak tablo ve şekiller kullanılabilir.
 • Okuma güçlüğü yaratması nedeniyle mümkün olduğu kadar 12 puntodan küçük metin hazırlanmaması gerekmektedir.
 • Kullanılan görsellerin rahat görünebilmesi için 960 pikselden küçük olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Poster son haline geldikten sonra PDF formatına çevirip bu şekilde teslim edilmelidir. Bunun dışındaki formatlardaki dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Bildirilerin değerlendirmesi  online olarak  araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilimsel Kurulu tarafından yapılacaktır. Gönderilen bildiriler en az iki bilimsel kurul üyesi tarafından bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendirilecektir. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt olması gerekmektedir. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, kongre kayıtları bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır. Katılımcı kaydı yapılmayan bildiriler, kongre kitabında yer almayacaktır.

Bildiriler sözlü ve poster sunumu şeklinde olacaktır. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Kongre amacına uymayan ve bilim komitesi tarafından uygun bulunmayan bildirilerin yazarlarına bilgi verilecektir. Bildirilerin kabul veya ret mektupları ve sunum biçimi (sözlü / poster) tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Kongremize gönderilen bildiriler kongre bildiri kitabında Tam metin olarak yayınlanacaktır. Kongre bildiri kitabı e-ISBN ile kongre sonrasında kongre web sitesinde PDF olarak yayınlanacak.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0554 365 70 62 ( Anıl KESKİNEL - Motto Turizm ) telefondan ya da info@emzirmekongresi.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

 

Etkinlik Tarihi 
20-22 Mayıs 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
09 Mayıs 2022
 
Erken Kayıt Son Tarih
04 MART 2022
 
Davet Yazısı için TIKLAYINIZ 
(Yıldızlı kısma adınızı yazarak pdf dosyası halinde kaydedebilirsiniz.)
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
www.motto.tc